Neuvotteluissa keräs keskeinen asia on venäläisten taisteluhelikoptereiden osuus kaupassa..