Turvatiimi Oyj on tehnyt yhteistyösopimuksen ruotsalaisen Mindmancer AB:n kanssa kameravalvonnasta, joka osaa erottaa ihmisen ja eläimen toisistaan. Ihmisliikkeen tunnistava kameravalvonta yhdistettynä 24/7 hälytyskeskusvalvontaan on markkinoiden ensimmäinen palvelu Suomessa. Turvatiimin palvelu sai nimekseen Älykäs kameravalvonta.

Älykäs kameravalvonta sopii ulkoalueiden valvontaan, ja parhaiten kohteisiin, joissa saa oleskella vain tiettynä kellonaikana. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi koulujen, virastojen ja teollisuuslaitosten ulko-alueet, missä saa liikkua päiväsaikaan, mutta asiaton oleskelu iltaisin ja öisin on kielletty. Kehittynyt kameratekniikka reagoi jokaiseen liikkeeseen. 

Algoritmeilla tehtävä tunnistus kertoo, onko kielletyllä alueella liikkuja ihminen ja vasta sitten syntyy hälytys Turvatiimin 24/7 asiakaspalvelukeskukseen. Asiakaspalvelija saa tiedon luvattomasta liikkujasta ja tekee päätöksen vartijan lähettämisestä paikalle.

”Älykäs kameravalvonta yhdistää uudenaikaisen kameratekniikan ja vartioinnin yhdeksi palveluratkaisuksi niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Älykäs kameravalvonta on yksinkertainen ja varma palveluratkaisu, joka tuo asiakkaillemme kustannussäästöjä. On hienoa saada markkinoille uusi palvelu, joka todella vastaa asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin”, sanoo Turvatiimi toimitusjohtajaJuha Murtopuro.