Valtioneuvosto on tänään antanut Rajavartiolaitokselle luvan myydä vartiolaivat Telkkä ja Tiira Mobico Shipping As -nimiselle yritykselle Norjaan. Myytävät alukset kuuluvat ominaisuuksiltaan niin sanottuun Telkkä-luokkaan, jonka toiminnalliset ominaisuudet eivät enää vastaa Rajavartiolaitoksen toimintaympäristön vaatimuksia.

Rajavartiolaitoksen nykyiset tehtävät ja strategia edellyttävät kalustolta tehokasta ja monipuolista merellistä toimintakykyä ympäri vuoden kaikissa olosuhteissa. Ulkovartiolaivojen tulee kyetä itsenäiseen toimintaan koko Itämeren alueella. Tämä edellyttää riittävää kokoa, erittäin hyvää merikelpoisuutta ja toimintakykyä jäissä, pitkää toiminta-aikaa sekä globaaleja viestiyhteyksiä. Näitä ominaisuuksia ei Telkkä-luokan aluksissa ole saatavissa edes lisävarusteilla, joten Rajavartiolaitos luopuu tästä aluskalustosta, vaikka se teknisesti ei olekaan käyttöikänsä päässä.

Rajavartiolaitoksen aluksia käytetään rajavalvontaan, meripelastukseen, ympäristön- jaluonnonvarojen valvontaan, öljyn ja kemikaalien torjuntaan avomerellä, kansainvälisiin operaatioihin, merellisiin erityisoperaatioihin, merentutkimukseen sekä laajaan viranomaisyhteistyöhön.