Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut puutteita moottorikäyttöisten sähkötyökalujen kestävyydessä, suojien kiinnityksessä sekä merkinnöissä ja käyttöohjeissa. Tukes testautti kulmahiomakoneita, iskuporakoneita ja poravasaroita viime kesänä. Testatuista 14 koneesta yhdeksässä oli niin vakavia turvallisuuspuutteita, että koneet oli poistettava markkinoilta.

Tukes testautti yhdeksän kulmahiomakonetta, kolme iskuporakonetta ja kaksi poravasaraa. Yksikään testatuista koneista ei täyttänyt kaikkia turvallisuusvaatimuksia. Vakavampia turvallisuuspuutteita löytyi kuudesta kulmahiomakoneesta sekä kahdesta iskuporakoneesta ja poravasarasta.

– Useimmat koneet vioittuivat pudotuskokeessa. Joissakin tapauksissa pudotuskokeessa laitteen takaosa murtui ja jännitteelliset osat tulivat näkyville. Jännitteisiin osiin koskemalla laitteen käyttäjä voi saada vaarallisen sähköiskun, tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen Tukesista kertoo.

Markkinoilta poistetut koneet löytyvät Tukesin Vaaralliset tuotteet -rekisteristä (http://marek.tukes.fi/). Tiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä kulutustavarat ja palvelut -osiossa.

Tukes korostaa, että toiminnanharjoittajat ovat vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta. Turvallisuuden lisäksi toiminnanharjoittajien on varmistettava, että koneissa on mm. CE-merkintä ja käyttöohjeiden liitteenä vaatimustenmukaisuusvakuutus. Käyttöohjeiden on oltava suomen- ja ruotsinkielellä.

Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon koneiden turvallisuutta. Koneet on suunniteltava ja rakennettava koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) mukaisesti. Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Lisäksi on olemassa koneita koskevia turvallisuusstandardeja, joissa on annettu tarkempia teknisiä määrityksiä turvallisuustason täyttämiseksi.