Suomessa on havahduttu siihenkin, että robotiikka ja automaatiotekniikka tulevat muuttamaan turvallisuusalan palvelutoimintaa tulevaisuudessa.  Asiasta tehdään selvitys, jonka rahoittaa Tekes.

Robotiikka ja automaatiotekniikka tarjoavat selkeitä mahdollisuuksia turvallisuusalan palveluiden kehittämiseen, sillä alan palveluissa on runsaasti toistuvia, yksinkertaisia toimenpiteitä, joita voitaisiin automatisoida. Myös vartioitavat alueet ovat usein selkeitä kokonaisuuksia, joita pystyttäisiin valvomaan automaattisesti.

Suomen Turvallisuusosaaminen Oy ja GIM Oy lähtevät nyt projektissaan selvittämään mahdollisuuksia integroida automaatio- ja robotiikkaratkaisuja osaksi turvallisuus- ja kiinteistötekniikkaa. Projektissa on tarkoitus yhdistää teknologia- ja liiketoimintaosaaminen juridiseen osaamiseen. Tältä pohjalta yritykset haluavat luoda liiketoiminta- ja palvelukonseptin robotiikan ja automatiikan hyödyntämiseksi turvallisuusalalla.

Turvallisuusalan markkinat ovat lähes kymmenkertaistuneet maailmanlaajuisesti viimeisten 10 vuoden aikana, ja niiden kokoluokka on arviolta 100 miljardia euroa. Markkinoiden kasvu on jatkunut taloudellisesta tilanteesta huolimatta yhä sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.