Järjestelmä on ensimmäinen maailmassa, jonka avulla voidaan seurata lääkkeiden kulkua ja annostelua tehtaalta potilaalle. Suunniteltavassa järjestelmässä sairaala-apteekin varastorobotti käsittelee lääkkeiden vastaanoton lääketukusta ja hyllytyksen. Varastorobotti myös kerää ja pakkaa osastoille menevät lääkkeet. Osastoilla lääkkeitä hallitaan, annostellaan ja jaetaan automatisoidun järjestelmän avulla, joka on integroitu potilastietojärjestelmiin. Automatisoitu järjestelmä myös ohjaa hoitajan toimintaa ja laittaa muistiin hoitajan tekemät toimenpiteet.

- Automatisoitu lääkkeenjakelu tulee olemaan suurin muutos sairaaloissa kymmeniin vuosiin ja näkemyksemme mukaan keskeinen keino väestön ikääntyessä ja sairaaloiden joutuessa kiristämään pussin nyörejä. Tärkeimpänä hyötynä näemme kuitenkin parantuvan potilasturvallisuuden, kertoo sairaala-apteekkari ja palveluyksikön johtaja Toivo Naaranlahti Kuopion yliopistollisen sairaalaan sairaala-apteekista.

- Järjestelmän kehityslähtökohtana on lääkkeen jakeluprosessin kehittäminen potilasturvallisuuden näkökulmasta. Lääkkeiden varastointi ja jakelu manuaalisesti aiheuttaa vuosittain satoja virheitä vaarantaen potilasturvallisuutta. Uusi järjestelmä minimoi inhimilliset virheet lääkkeiden jakelussa ja vapauttaa hoitohenkilökuntaa hoidollisiin tehtäviin, sanoo Newicon avainasiakaspäällikkö Jukka Mauranen.

- Etteplan näkee lääketieteen tekniikan tärkeänä kasvualueena. Terveydenhuollossa käytettävien lääkinnällisten laitteiden älykkyyden lisääntyessä myös vaatimukset laadukkaille suunnittelu- ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuille kasvavat, sanoo Etteplanin Veikko Lamminen, SVP Operations Finland.