Rengaspaineiden seurantajärjestelmän tuomat hyödyt liikenteen turvallisuudelle on arvioitu olevan Suomen olosuhteissa niiden aiheuttamia kustannuksia suuremmat. Systeemistä on hyötyä ylipäänsä, sillä liian alhaiset rengaspaineet vaikuttavat auton ajo-ominaisuuksiin, lisäävät polttoaineen kulutusta ja lyhentävät renkaiden käyttöikää.

Rengaspaineiden seurantajärjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, jos paineet renkaassa poikkeavat oikeasta arvostaan. Näin kuljettajalle tarjoutuu entistä paremmat mahdollisuudet rengaspaineiden seurantaan ja ylläpitoon.

Seurantajärjestelmiä on aktiivisia ja passiivisia. Aktiivisissa järjestelmissä jokaiseen renkaaseen asennetaan paineanturi ja passiivisessa järjestelmä laskee renkaiden pyörimisnopeudesta, ovatko rengaspaineet sopivat.