RadonFix Suomi on tuonut Suomen markkinoille edullisimman radonmittauspurkin. Purkilla on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä ja mittauspurkit analysoi Irlannissa sijaitseva yksi Euroopan johtavista Radonlaboratorioista, AlphaRadon Teo.  Mittaussarja tilataan verkkokaupasta ja tulokset korjausehdotuksineen raportoidaan asiakkaalle sähköisesti.

Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Pitkäaikainen asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Radonpitoisuuden voi varmuudella selvittää kotonaan tai työpaikalla vain mittaamalla. Ainoa virallinen mittaustapa asunnoille on kaksi kuukautta kestävä pitkäaikaismittaus, joka pitää suorittaa kylmän kauden aikaan, aikavälillä 1.11.-30.4. Mittaus tulee suorittaa Säteilyturvakeskuksen hyväksymällä mittauspurkilla.