Puukivi on normaalia betoniainesta 30 prosenttia kevyempää, mutta vetolujuudeltaan kestävämpää ja sitkeämpää. Keveyden ansiosta puukivien asennus on helpompaa kuin perinteisten betonikivien. Myös kuljetuskustannukset pienenevät.

Destaclean puukivi valmistetaan kierrätetystä rakennusjätepuusta, joka työstetään ensin puukuiduksi Destamaticin materiaalien kierrätysasemalla Tuusulassa. Sieltä puukuitu kuljetetaan yhtiön Hyvinkään tehtaalle, jossa puukivet valmistetaan.

Kun muina raaka-ainesosina käytetään sementtiä, luonnon kiviainesta ja vettä, nimitetään tuotetta sementtikomposiitiksi. Jatkossa sementtikin on mahdollista korvata kierrätysraaka-aineilla, jolloin niiden osuus yltää jopa yli 95 prosenttiin.

Destamaticin innovaatio tukee EU:n asettamaa jätedirektiiviä. Sen mukaan kaikkien jäsenmaiden on vuoteen 2020 mennessä kierrätettävä 70 prosenttia kaikesta rakennus- ja purkujätteestä materiaalina. Jätteen polttoa ei hyväksytä vaihtoehdoksi.

Ensi vuonna on tavoitteena tuoda markkinoille muistakin uusioraaka-aineista valmistettuja piharakentamisen uusiokomposiittituotteita vaihtoehdoksi perinteisille betonikiville. Näissä on rakennus- ja purkujätteestä sekä teollisuuden sivutuotteista prosessoitujen uusiomateriaalien osuus jopa 95 tilavuusprosenttia.