Kaikki autojen perässä vedettävät, tieliikennekäytössä olevat hinattavat laitteet, kuten henkilönostimet, työmaakopit, torivaunut tai soppatykit, tulee rekisteröidä tämän vuoden aikana. Rekisteröinti kannattaa hoitaa kuntoon mahdollisimman pian, vaikkei laitetta tällä hetkellä tarvitsisikaan muualla kuin työmaalla tai pihapiirissä, sillä vuodenvaihteen jälkeen ennen vuotta 2011 käyttöönotettujen laitteiden rekisteröinti on hankalampaa.

Auton perässä vedettävien, uusien hinattavien laitteiden rekisteröinti tuli pakolliseksi vuoden 2011 alusta ajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin muutoksen myötä. Samalla käytettyjen hinattavien laitteiden rekisteröinnille annettiin siirtymäaikaa vuoden 2014 loppuun asti.

Rekisteröintivelvoite koskettanee todennäköisimmin kymmeniä tuhansia suomalaisia, arvioi Trafi. Tällä hetkellä hinattavia laitteita on rekisteröity n. 4000.