Uudenlaiset ohjauskahvat auttavat rollaattorin liikkeelle lähdössä ja kynnysten ylittämisessä sekä tekee rollaattorista entistä paremmin ohjattavan. Kun ohjauskahvoja kallistetaan eteenpäin, kallistuva apuhaarukka pyörittää etupyöriä eteenpäin rullakytkimen avulla auttaen liikkeelle lähtöä. Apuhaarukka toimii myös laahajarruna, joten kun ote ohjauskahvoista irrotetaan, rollaattori ei lähde liukumaan taaksepäin esim. ylämäessä. Lisäksi ohjattavuus helpottaa kulkua kaltevella tai liukkaalla pinnalla.

Ohjauskahva kävelyapuun -idealle myönnettiin 500 euroa ja se sijoittui voittajakolmikkoon  Apuvälineiden ideakilpailu 2013:ssa Jyväskylässä. Raati koki tärkeäksi rollaattorien kehitystyön, väestön vanhetessa erilaisia kulkuapuja tullaan tarvitsemaan.

 ”Ohjauskahvojen käyttö ajon suuntaisen pyörähaarukan kanssa antaa rollaattorille suuntavakauden ja vähentää kaatumisvaaraa. Kahvan kallistamisella saadaan aikaan liikkeellelähtö, jarrutus ja jousituksen säätö, jotka vähentävät voimantarvetta mm. esteiden ylitykseen ja vähentävät esteiden kohtaamisesta johtuvia töksäyksiä. Rollaattori voi ”nostaa polvea ” esteen kohdalla, jopa polvi kerrallaan.” kertoo idean isä  Jukka Matikainen.