Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn tänään alkavassa radioviestintäkonferenssissa (World Radiocommunication Conference, WRC-2015) päätetään maailmanlaajuisesti radiotaajuuksien tulevasta käytöstä. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat muun muassa lisätaajuudet langattomalle laajakaistalle ja tulevaisuuden 5G-verkkojen taajuusalueisiin liittyvät tutkimukset.

Suomen kannalta yksi tärkeimmistä tavoitteista radioviestintäkonferenssissa on saada lisätaajuuksia langattomille laajakaistaverkoille Euroopassa vaiheittain vuodesta 2017 lähtien. Matkapuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa tarvitaan jatkuvasti yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia muun muassa korkealaatuisen liikkuvan kuvan välittämiseksi. Siirretyn datan määrä kasvoi Suomessa 40 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla.

Radioviestintäkonferenssissa aloitetaan tutkimukset myös tulevaisuuden 5G-taajuuksista, joista päätetään tosin vasta vuoden 2019 konferenssissa. Tämänhetkisten arvioiden mukaan ensimmäiset 5G-verkot tulevat käyttöön noin vuonna 2020.

Konferenssissa sovitaan myös taajuusalueista, joilta viranomaisille voidaan jatkossa osoittaa taajuuksia laajakaistaisille langattomille viranomaisverkoille.

Lisäksi konferenssissa etsitään ratkaisua siihen, miten lentokoneita pysyttäisiin satelliitin välityksellä paikantamaan missä päin maailmaa tahansa. Konferenssissa etsitään myös sopivia taajuuskaistoja ja toimenpiteitä, joilla lentokoneen sisäinen tiedonsiirtojärjestelmä WAIC (Wireless Avionics Intra-Communications) voitaisiin ottaa käyttöön. Järjestelmä tulee korvaamaan soveltuvin osin lentokoneen sisäisen hallintajärjestelmän langallisia yhteyksiä langattomilla yhteyksillä.

Suomen monilukuista valtuuskuntaa Radiokonferenssissa johtavat liikenne- ja viestintäministeriö sekä Viestintävirasto. Konferenssi pidetään Genevessä 2. - 27.11.2015.Viestintävirasto tiedottaa konferenssin etenemisestä mediatiedottein ja internetsivuillaan sekä Twitterissä tunnisteella #WRC15.