- EASA-komitea esitti komissiolle kantanaan, että kehitystyön lisäksi tullaan ottamaan käyttöön myös lentokoneiden seurantajärjestelmä, joka on koneen muista järjestelmistä itsenäinen ja johon ei koneesta päästä käsiksi”, kertoo Suomen edustajana kokouksessa ollut yksikönpäällikkö Jukka Hirviranta Trafista.

- Tarve paikannusjärjestelmien kehittämiseen tunnistettiin jo ranskalaiskoneen onnettomuudesta Atlantin yllä vuonna 2009 ja nyt malesialaiskoneen tapauksen myötä koneiden katoamisriskien minimointi on noussut entistä ajankohtaisemmaksi.”

EASA-komitea suosittaa myös koneiden mustien laatikoiden ominaisuuksien kehittämistä siten, että laatikoiden paikantimien akut kestäisivät jatkossa 90 päivää nykyisen 30 päivän sijasta. Lisäksi paikantimien kantamaa on tarpeen lisätä mm. merellä suoritettavan etsinnän ja taltiointilaitteiden löytämisen helpottamiseksi.

EASAn päätös viedään Euroopan kantana kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn kokoukseen.

Muutokset lentokoneiden seuranta- ja paikannusjärjestelmiin määritetään ICAOn suosituksilla ja standardeilla. Muutokset tulevat pakollisiksi kaupallisessa lentoliikenteessä ICAOn määrittelemien siirtymäaikojen puitteissa.

*EASA-komitea koostuu kaikkien EU-jäsenmaiden sekä muutaman tarkkailijamaan, mm. Sveitsi ja Norja, ilmailun asiantuntijoista ja se tekee työtä Euroopan komission ja EASAn edustajien kanssa ilmailun turvaamisen ja EU:n ilmailua koskevan säännöstön kehitystyössä.