LED-valosasennuksia käytetään teollisuudessa ja rakentamisessa yhä enemmän yhdestä yksinkertaisesta syystä. LED-lamppujen pitkä kestoikä merkitsee huoltokustannusten selvää laskua.

https://youtube.com/watch?v=GoWZdrMtcb4