Lämpöpumppuja myytiin viime vuonna 67.000 kpl. Määrä kasvoi 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Markkinaosuuksien kasvu energiatehokkuuskorjauksissa sekä lämmin kesä kasvattivat ilma- ja ulkoilmavesilämpöpumppumyyntiä. Rakentamisen voimakas väheneminen veti maa- ja poistolämpöpumppujen lukuja alaspäin.  Suomen 670.000 lämpöpumppua ottavat 5 TWh vuodessa lähilämpöä talojen ympäriltä. Suomalaiset sijoittivat vuonna 2014 lämpöpumppuihin noin 400 miljoonaa euroa.

 

Ulkoilmavesilämpöpumppujen ja ilmalämpöpumppujen myynti kasvoi 15%. Ilmalämpöpumppuja myytiin peräti 53.000 kpl. Tähän lukuun vaikutti osaltaan viime vuoden lämmin kesä, joka muistutti lämpöpumppujen kyvystä tuottaa myös viilennystä helteiseen taloon. Rakentamisen voimakas väheneminen veti maa- ja poistolämpöpumppujen lukuja alaspäin.  Maalämmön myynti laski 10 % reiluun 11.000 pumppuun. Lämpöpumppujen markkinaosuudet ovat kuitenkin jatkaneet kasvuaan. Rakentajista reilusti yli puolet valitsee jo maa- tai poistoilmalämpöpumppuratkaisun. Noin 6.000 öljykattilaa vaihdettiin viime vuonna ympäristöystävällisiin maalämpöpumppuihin tai niiden öljynkäyttöä vähennettiin ilma-vesilämpöpumpulla.

Suomalaiset sijoittavat lämpöpumppuihin vuosittain jo 400 miljoonaa euroa. Syy on selvä. Sijoituksen tuotto on useimmiten yli 10 % /vuosi. Säästyneen polttoaineen vaikutus Suomen kauppataseeseen on jo satamiljoonaluokkaa. Lämpöpumppuala työllistää jo noin 2000 henkilöä Myös hiilidioksidipäästöjen väheneminen on megatonniluokkaa, kun Suomen 670.000 lämpöpumppua keräävät 5 TWh/a lähienergiaa talojen ympäriltä maasta, kalliosta tai ilmasta.