Kasvojen tunnistus on ihmiselle ja muille sosiaalisille eläimille tärkeä sosiaalinen taito. Ihmisten aivoissa on erityinen järjestelmä, joka kiinnittää huomion kasvoihin ja tunnistaa kasvojen identiteetin hämmästyttävän nopeasti ja tarkasti. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yhteisprojektissa tutkittiin katseenseurannalla kuinka koirat katsovat kasvokuvia ja tulokset osoittavat, että koirat havaitsevat kuvissa kasvot, kiinnittävät huomiota erityisesti silmien alueeseen ja katsovat tuttuja kasvoja tarkemmin kuin vieraita. Tutkimus julkaistiin Animal Cognition tiedejulkaisussa 5.12.2013.

Tähän mennessä erikoistunutta kasvojen tunnistuskykyä on pidetty vain ihmisten ja mahdollisesti ihmisapinoiden ominaisuutena. Tiedetään että kasvoilla ja katsekontaktilla on suuri merkitys myös koiran ja ihmisen välisessä kommunikaatiossa. Koirat esimerkiksi tulkitsevat ja hyödyntävät kasvojen ilmeitä ja katsekontaktia samankaltaisesti kuin ihminen, mutta koirien kasvontunnistusta ei ole aiemmin tutkittu katseenseurannalla.

Koirien spontaani käytös tutkimuksen keskiössä

Tyypillisesti eläinten kykyä erottaa eri yksilöiden kasvot on tutkittu siten, että eläin on opettu ruokapalkkion avulla erottamaan tutut vieraista. Professori Vainion tutkimusryhmän tutkimuksessa testattiin sen sijaan koirien spontaania käytöstä – jos koiria ei kouluteta tunnistamaan kasvoja, näkevätkö ne kuvassa kasvot ja katsovatko ne luonnostaan eri tavoin tuttuja ja vieraita kasvoja?

”Koirat koulutettiin suorittamaan tutkimustehtävä itsenäisesti, ja koirat kokivat tehtävän selvästi palkitsevana, sillä ne osallistuivat tutkimukseen erittäin innokkaasti” kertoo professori Vainio. Koirien silmänliikkeet rekisteröitiin niiden katsoessa tietokoneen näytöltä kasvokuvia tutuista ihmisistä ja koirista, esimerkiksi omistajasta ja saman perheen toisesta koirasta. Verrokkina näytettiin kasvokuvia ihmisistä ja koirista, joita koirat eivät olleet koskaan tavanneet.

Koirat katsovat mieluiten lajitovereidensa tuttuja kasvoja

Tulokset osoittivat, että koirat havaitsivat kuvissa kasvot. Ne katsoivat koirien kuvia pidempään kuin ihmisten kuvia riippumatta siitä oliko kuvassa tutut vai vieraat kasvot. Tämä vastaa aiemman tutkimuksemme tulosta, jossa havaitsimme että koirat katsovat mieluiten lajitoverien kuvia.

Koirat kiinnittivät katseensa useammin tuttuihin kasvoihin ja tuttuihin silmiin kuin vieraisiin. Toisin sanoen koirat katsoivat tuttuja kasvoja tarkemmin.

Lisäksi osa kuvista esitettiin ylösalaisin käännettyinä. Ylösalaisin käännettyjä kasvoja näytettiin siksi että ne vastaavat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan normaaleja oikeinpäin olevia kasvokuvia (samat värit, kontrastit, muodot jne), mutta tiedetään että ihmisaivot prosessoivat niitä eri tavoin kuin normaaleja kasvokuvia. Sitä miten koirat katsovat ylösalaisin esitettyjä tai tuttuja kasvoja, ei ole aiemmin tutkittu. Koirat katsoivat oikeinpäin olevia ja ylösalaisin käännettyjä kasvokuvia yhtä pitkään, mutta kiinnittivät oikeinpäin olevissa enemmän huomiota silmien alueeseen aivan samoin kuin ihmiset.

Tutkimus osoittaa että koirien katselukäytöstä ohjaa kuvan sisältö, kuten informatiivisuus ja emotionaalinen merkitys. Koirat näkevät kuvissa kasvot ja erottavat tutut ja vieraat kasvot toisistaan. Tulokset antavat viitteitä siitä, että koiralla voi olla samankaltainen kasvojentunnistusjärjestelmä kuin ihmisillä.

Kuva: Sanni Somppi