Intel on kertonut suunnitelmistaan vauhdittaa esineiden Internetin (Internet of Things) kehitystä ja käyttöönottoa. Yhtiö tukee liiketoiminnan kokonaisvaltaista muutosta mahdollistamalla älykkäitä laitteita, verkkoon kytkettyjen laitteiden analytiikkaa ja vanhojen laitteiden kytkemistä pilveen. 

”Esineiden Internet koostuu monenlaisista Internetiin kytketyistä laitteista, aina yksinkertaisesta askelmittarista kehittyneeseen tietokonetomografialaitteeseen”, kertoo Intelin sulautetuista järjestelmistä vastaava johtaja Ton Steenman. ”Esineiden Internet näyttää todellisen arvonsa, kun nämä älykkäät laitteet kommunikoivat ja jakavat tietoa keskenään ja pilvessä, ja auttavat näin löytämään tietoa ja tekemään oivalluksia, jotka voivat mullistaa liiketoimintaa.”

Skaalautuvat ratkaisut älykkäille laitteille

Kokonaisvaltainen tietoliikennestrategia edellyttää tietojen luotettavaa paikallista suodatusta ja hallintaa, mikä puolestaan edellyttää entistä älykkäämpiä ja turvallisempia laitteita. Intel tarjoaa skaalautuvia ratkaisuja verkkoon kytketyille laitteille, aina energiatehokkaasta Intel Quark -järjestelmäpiiristä suorituskykyisiin Intel Xeon -prosessoreihin.

Vähävirtainen ja pieniytiminen Intel Quark X1000 -järjestelmäpiiri laajentaa Intelin tuotevalikoimaa uusilla ja nopeasti kasvavalla esineiden Internetin markkinoilla. Uudessa tuoteperheessä on ECC-virheenkorjausalgoritmi, teollisuuskäyttöön soveltuva lämpötila-alue ja integroitu tietoturva.

Älykkäät yhdyskäytävät liittävät vanhan ja uuden

Yli 85 prosenttia nykyisin käytössä olevista laitteista perustuu vanhoihin järjestelmiin. Koko käytössä olevan infrastruktuurin korvaamisen sijaan onkin tärkeää taata nykyisten järjestelmien yhteentoimivuus. Intel pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen yhteistyössä McAfeen ja Wind Riverin kanssa kehittämällään älykkäiden yhdyskäytäväratkaisujen tuoteperheellä, joka yhdistää vanhat järjestelmät. Ratkaisut tarjoavat yhteisiä rajapintoja sekä saumattoman tiedonkulun laitteiden ja pilven välillä. Tuotteet on kehitetty erityisesti teollisuus-, energia- ja kuljetusalan järjestelmiä varten. Niiden avulla laitteiden ja olemassa olevan infrastruktuurin tuottamat tiedot voidaan turvallisesti jakaa pilvessä ja välittää analysointia varten.

Intel on maailman johtavia innovaattoreita tietojenkäsittelyssä. Yhtiö suunnittelee ja kehittää teknologioita, jotka muodostavat perustan erilaisille tietoteknisille laitteille. Lisätietoja Intelistä saa kansainvälisiltä sivustoilta osoitteista http://newsroom.intel.com/ ja http://blogs.intel.com/.