Liikenteessä on entistä enemmän totuttua suurempia rekkoja viime lokakuussa voimaan tulleiden kuorma-autojen mitta- ja massamuutosten seurauksena, kertoo liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tällöin ajoneuvoyhdistelmien enimmäismassa nousi 60 tonnista 76 tonniin.

Kuluneena vuonna on myös haettu poikkeuslupia tätä suuremmille ajoneuvoyhdistelmille erilaisia kokeiluja varten. Tällä hetkellä liikenteessä on viisi yli 76 tonnista tai yli 25,25 metristä ns. high capacity transport (HCT) -rekkaa.

Mittojen ja massojen muutoksella haluttiin mahdollistaa aikaisempaa painavampien lastien kuljettaminen, minkä ansiosta liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioitiin laskevan ja Suomen logistisen kilpailukyvyn paranevan. HCT-rekkakokeiluihin myönnettyjen poikkeuslupien tarkoituksena sen sijaan on kehittää maanteille uusia, vastuullisempia kuljetusratkaisuja, jotka ovat hyödyllisiä sekä liikenteen turvallisuudelle, sujuvuudelle, ympäristöystävällisyydelle että kustannustehokkuudelle.

Otsikkokuva: Upm