Suomella on teollisen internetin alueella merkittäviä vahvuuksia:

  1. Keskisuuressa teollisuudessa on paljon maailman huippuja kapeilla osaamisalueilla. Nämä toimijat tulisi verkottaa keskenään ja hakea uusia innovaatioita ja tapoja toimia.
  2. Tietoturvaosaaminen on Suomessa vahvaa; teollisen internetin "big data" ja yhteydet tarvitsevat suojaa urkkijoita vastaan.
  3. Suomen kattava perusinfrastruktuuri mahdollistaa ketterän kokeilemisen ja kehittämisen.
  4. Yhteistyö tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa on hyvällä tasolla; lisää poikkitieteellistä yhteistyötä kuitenkin tarvitaan.
  5. Henkilötason verkostot ovat Suomessa poikkeuksellisen vahvat, ja niistä voi olla merkittävästi hyötyä luottamus- ja toimintaverkoston rakentamisessa.

Teollinen internet tulee nähdä merkittävänä mahdollisuutena suomalaisille yrityksille. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan kannattaa verkostoitua; teollisen murroksen edessä kaikki oman verkoston toimijat hakevat omaa paikkaansa. Erään vastaajan mukaan "jos et tiedä mistä lähteä liikkeelle, puhu verkostosi kanssa – etsikää yhteisiä liikkeellelähtöjä". Toisen vastaajan mukaan "täytyy uskaltaa epäonnistua. On parempi tietää nopeasti, että suunta on väärä, kuin käyttää rahaa ja aikaa ylisuunnitteluun".

Teknologiateollisuuden Marketvisiolta tilaama tutkimus selvitti suomalaisten ja Suomessa toimivien yritysten suhtautumista teolliseen internetiin. Sitä varten haastateltiin 37 teollisten yritysten toimitusjohtajaa, teknologiajohtajaa, liiketoimintajohtajaa, hallitusammattilaista sekä muita johtajia ja tutkijoita. Haastattelut toteutettiin maalis-toukokuussa 2014.

Tutkimustuloksia esittelevä materiaali sekä "Teollisen yrityksen ditalisoitumisen käsikirja" löytyvätTeknologiateollisuus ry:n verkkosivuilta.