Olika arbeten utförda av avant traktor.

https://youtube.com/watch?v=Vnxlx000E-I