Reaktorin automaatiojärjestelmien (Instrumentation & Control, I&C) hyväksynnän saaminen on ollut projektin viimeaikaisten viivästymisten pääasiallinen syy. Järjestelmän arkkitehtuuri hyväksyttiin huhtikuussa 2014, mitä edelsi neljä vuotta kestäneet neuvottelut TVO:n kanssa. Automaatiojärjestelmän hyväksyminen loi perustan projektin loppuvaiheen aikataulutukselle.

AREVA & Siemens -konsortio jatkaa  vaateidensa ajamista välimiesmenettelyssä, tavoitteena saada kompensaatiota projektista syntyneistä tappioista. Korvausvaatimukset liittyvät projektin viivästysten vastuukysymyksiin.

Konsortio on sitoutunut saattamaan Olkiluoto 3 -projektin loppuun mahdollisimman nopeasti korkeista turvallisuusstandardeista tinkimättä. Päivitetyn aikataulun mukaisesti AREVA mobilisoi rakennusvaiheen loppuunsaattamiseksi tarvittavat työvoimaresurssit.