ABB, Balfour Beatty Rails AB ja Ruotsin liikennevirasto Trafikverket ovat solmineet raamisopimuksen rautatiemuuntajien toimittamisesta Ruotsin rautateille vuosina 2013-2017. Muuntajat toimitetaan ABB:n muuntajatehtaalta Vaasasta.

Raamisopimus on osa Trafikverketin pitkän tähtäimen panostuksia Ruotsin raideliikenteen vahvistamiseksi ja rataverkon kehittämiseksi vastaamaan kasvavan liikenteen sekä nopeiden junien tehovaatimuksiin.

Rautatieverkon olosuhteet ovat muuntajille erittäin vaativat. Koestuksissa muuntajien on kestettävä oikosulku jopa 50 kertaa. Lisäksi junien nopeuksien kasvu edellyttää sähkönsyötön vahvistamista tehokkaammilla muuntajilla. ABB:n muuntajista saadaan irti suuret tehot pienin häviöin.

”Raamisopimus on jatkoa viime aikojen onnistumisillemme muuntajatoimituksissa raideliikenteeseen. Vahvalle teknologiselle osaamiselle on kysyntää, kun raideliikennettä kehitetään Euroopassa”, liiketoimintajohtaja Heikki Mustonen ABB:ltä sanoo.

Sopimus on jatkoa ABB:n ja Trafikverketin jo vuonna 2002 alkaneelle yhteistyölleja sisältää kahden vuoden lisäoption vuoteen 2019 saakka.

Ensimmäiset muuntajat on toimitettu Kiirunan ja Luulajan väliselle rataosuudelle.

ABB:n muuntajatehtaalla Vaasassa valmistetaan uuni- ja tasasuuntaajamuuntajia, laiva- ja offshore-muuntajia, taajuusmuuttajakäyttöjen ja rautateiden sähköistysverkon muuntajia sekä reaktoreita 63 MVA:n tehoon ja 170 kV:n jännitteeseen asti. Suomen ABB:n yksikkö vastaa maailmanlaajuisesti erikoismuuntajien kehittämisestä ABB:llä.

Trafikverket vastaa Ruotsin tie-, rautatie-, meri- ja ilmailuliikenteen rakentamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä. Ruotsin rautatieverkon kokonaispituus on noin 16 500 kilometriä, josta Trafikverket hallinnoi noin 14 700 kilometriä. 80 prosenttia Ruotsin raideliikenteestä on sähköistä.

Balfour Beatty Rail on johtava kansainvälinen rautateiden suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistunut yhtiö.